Om företaget

ROMOTOP är en av Europas ledande tillverkare av kaminer och insatser

För närvarande njuter mer än en miljon hushåll världen över av ROMOTOP-produkter, som var och en lämnar vår produktionsanläggning med personligt engagemang från alla våra 500 anställda. Detta tack vare våra moderna tillverkningsanläggningar, engagerade medarbetare och vår starka drivkraft för innovation. ROMOTOP är erkända som ett av Europas ledande varumärken. Vår moderna 30 000 m2 stora tillverkningsanläggning, som stöds av 10 000 m2 lagerutrymme med egen vägtransport, utgör en betydande investering i företaget.
 
ROMOTOP-produkter erbjuder ledande design, högkvalitativ teknisk tillverkning och innovativa lösningar för effektiv vedeldning. Våra produkter tillgodoser behoven hos både standard- och lågenergihus. Värmeenergi kan lagras i värmelagringsplattor eller distribueras runt huset med hjälp av varmvattenväxlare för hus med vattenburet centralvärmesystem. Visuellt kan kunder välja mellan en rad designalternativ inklusive keramik- eller stenbeklädnad och olika val för glasrutans utformning.


ROMOTOP är en innovatör

ROMOTOP är en innovatör inom design, utveckling och förbränningskvalitet.

Kraven på tilltalande utseende och prestanda för eldstäder ökar.
ROMOTOP uppfyller både kundernas och myndigheternas krav. Vi producerar unika produkter som också är mycket effektiva och miljövänliga. Våra produkter spelar en allt viktigare roll som värmekällor i moderna hushåll. Driven av vårt innovationsteam förbättrar vi konsekvent effektiviteten och renheten hos våra eldstäder.
 
Effektivitet och låg miljöpåverkan är en hörnsten i vår företagspolicy. Vårt innovations- och designteam har förbättrat förbränningskammare, rökgasvägar och hantering av förbränningsprocessen, allt för en kontrollerbar och stabil värmeproduktion.
 
ROMOTOP har också patent på vårt TRIPLE PASS-system i varmvattenväxlaren, vilket ger en högre överföring av värme till värmesystemet. Detta ger en effektivare och mer ekonomisk mljövänlig drift för vattenmantlade eldstäder.

Professionell rådgivning och service

Som ledande branschen kan vi kan erbjuda skräddarsydda konsultationer och teknisk support. Vi stöder också våra återförsäljare i hela Europa med råd och support för att säkerställa att slutanvändaren får all hjälp han eller hon behöver.

Select a language