CORNEA R/L 2S

Pločica

CORNEA R/L 2S
 • Cene na zahtev kod vašeg prodavca.
 • kod porudžbine: COR R 2S
 • sa akumulacionim izmenjivačem toplote - kod porudžbine: COR R 2S A
 • kod porudžbine: COR L 2S
 • sa akumulacionim izmenjivačem toplote - kod porudžbine: COR L 2S A

CORNEA R/L 3S

Pločica

CORNEA R/L 3S
 • Cene na zahtev kod vašeg prodavca.
 • kod porudžbine: COR R 3S
 • sa akumulacionim izmenjivačem toplote - kod porudžbine: COR R 3S A
 • kod porudžbine: COR L 3S
 • sa akumulacionim izmenjivačem toplote - kod porudžbine: COR L 3S A

HARMONY F

Pločica

HARMONY F
 • Cene na zahtev kod vašeg prodavca.
 • kod porudžbine: HAR F
 • sa izlazom dimnih gasova na zadnjoj strani - kod porudžbine: HAR F Z
 • sa akumulacionim izmenjivačem toplote - kod porudžbine: HAR F A
 • sa akumulacionim izmenjivačem toplote, sa izlazom dimnih gasova na zadnjoj strani - kod porudžbine: HAR F A Z

HARMONY FN

Pločica sa reljefnom strukturom

HARMONY FN
 • Cene na zahtev kod vašeg prodavca.
 • kod porudžbine: HAR FN
 • sa izlazom dimnih gasova na zadnjoj strani - kod porudžbine: HAR FN Z
 • sa akumulacionim izmenjivačem toplote - kod porudžbine: HAR FN A
 • sa akumulacionim izmenjivačem toplote, sa izlazom dimnih gasova na zadnjoj strani - kod porudžbine: HAR FN A Z

HARMONY L

Pločica

HARMONY L
 • Cene na zahtev kod vašeg prodavca.
 • kod porudžbine: HAR L
 • sa izlazom dimnih gasova na zadnjoj strani - kod porudžbine: HAR L Z
 • sa akumulacionim izmenjivačem toplote - kod porudžbine: HAR L A
 • sa akumulacionim izmenjivačem toplote, sa izlazom dimnih gasova na zadnjoj strani - kod porudžbine: HAR L A Z

HARMONY R

Pločica

HARMONY R
 • Cene na zahtev kod vašeg prodavca.
 • kod porudžbine: HAR R
 • sa izlazom dimnih gasova na zadnjoj strani - kod porudžbine: HAR R Z
 • sa akumulacionim izmenjivačem toplote - kod porudžbine: HAR R A
 • sa akumulacionim izmenjivačem toplote, sa izlazom dimnih gasova na zadnjoj strani - kod porudžbine: HAR R A Z

SOLID F

Pločica

SOLID F
 • Cene na zahtev kod vašeg prodavca.
 • kod porudžbine: SOL F
 • sa izlazom dimnih gasova na zadnjoj strani - kod porudžbine: SOL F Z
 • sa akumulacionim izmenjivačem toplote - kod porudžbine: SOL F A
 • sa akumulacionim izmenjivačem toplote, sa izlazom dimnih gasova na zadnjoj strani - kod porudžbine: SOL F A Z

SOLID FN

Pločica sa reljefnom strukturom

SOLID FN
 • Cene na zahtev kod vašeg prodavca.
 • kod porudžbine: SOL FN
 • sa izlazom dimnih gasova na zadnjoj strani - kod porudžbine: SOL FN Z
 • sa akumulacionim izmenjivačem toplote - kod porudžbine: SOL FN A
 • sa akumulacionim izmenjivačem toplote, sa izlazom dimnih gasova na zadnjoj strani - kod porudžbine: SOL FN A Z

SOLID L

Pločica

SOLID L
 • Cene na zahtev kod vašeg prodavca.
 • kod porudžbine: SOL L
 • sa izlazom dimnih gasova na zadnjoj strani - kod porudžbine: SOL L Z
 • sa akumulacionim izmenjivačem toplote - kod porudžbine: SOL L A
 • sa akumulacionim izmenjivačem toplote, sa izlazom dimnih gasova na zadnjoj strani - kod porudžbine: SOL L A Z

SOLID R

Pločica

SOLID R
 • Cene na zahtev kod vašeg prodavca.
 • kod porudžbine: SOL R
 • sa izlazom dimnih gasova na zadnjoj strani - kod porudžbine: SOL R Z
 • sa akumulacionim izmenjivačem toplote - kod porudžbine: SOL R A
 • sa akumulacionim izmenjivačem toplote, sa izlazom dimnih gasova na zadnjoj strani - kod porudžbine: SOL R A Z

VARIANT FN 03

Čelik

VARIANT FN 03
 • Not available anymore - kod porudžbine: VARI FN 03

VARIANT RN/LN 03

Čelik

VARIANT RN/LN 03
 • Not available anymore - Savijeno staklo - desna varijanta - kod porudžbine: VARI RN 03
 • Not available anymore - Savijeno staklo - leva varijanta - kod porudžbine: VARI LN 03
Izaberite jezik